Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κάτοικος Ελλάδας, Σύνταξη Απο Αυστραλία, Έμβασμα σε τράπεζα

Κάτοικος Ελάδας χωρίς να έχει στην κατοχή του Ακίνητο ή Αυτοκίνητο , εισπράτει σύνταξη απο την αυστραλία μέσω τράπεζας. Μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο είναι η βεβαίωση που του δίνει η τράπεζα χωρίς να γίνεται αναφορά σε παρακρατούμενους φόρους. Έχει υποχρέωση να κάνει φορολογική δήλωση. Σε ποιούς κωδικούς πρέπει να δηλωθεί αυτό το εισόδημα.

  • 1 Απάντηση

Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει με την Αυστραλία Σύμβση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 § 1 και 5 του ν. 2238/1994, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την αναγραφή του σχετικού ποσου στους κωδ. 389-390 του πίνακα Ζ του εντύπου Ε1.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση