Βοήθεια

Ποιες είναι οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Forin.gr;

Forin Plus

Αποκτήστε πρόσβαση στην πληρέστερη βάση φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας: στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Η βάση νομοθεσίας του Forin.gr, με πλεονεκτήματά της:

 • την αξιόπιστη και υπεύθυνη πληροφόρηση
 • την ταχύτητα ενημέρωσης και
 • την τεχνολογική καινοτομία,

είναι ο απόλυτος νομοθετικός σας σύμβουλος και εγγυητής της εγκυρότητας της επαγγελματικής σας γνώμης.

“Forin Plus: Όλη η φορολογική, λογιστική και εμπορική νομοθεσία στην οθόνη του υπολογιστή σας”

Αναλυτικά, η βάση νομοθεσίας του Forin.gr περιλαμβάνει:

 • Το σύνολο της φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας
 • Άμεση, σωστή και υπεύθυνη κωδικοποίηση
 • Πρωτοποριακό σύστημα νομοθετικών ενοτήτων. Ο αναγνώστης δεν ψάχνει τον αριθμό του νόμου, αλλά οδηγείται σε αυτόν από το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται.
 • Ευανάγνωστο κείμενο νόμου με τονισμένα σημεία (bold) για να δημιουργούνται κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος
 • Ευκολία παρακολούθησης των αλλαγών της νομοθεσίας. Πρωτοποριακό σύστημα κωδικοποίησης με σημειώσεις εντός του κειμένου, παράθεση των προϊσχυουσών διατάξεων, δυνατότητα σύγκρισης προγενέστερης/ισχύουσας έκδοσης κ.α.
 • Γρήγορη αναζήτηση και έξυπνη ευρετηρίαση σε όλο το εύρος της φορολογικής τράπεζας
 • Διασύνδεση της νομοθεσίας με σχετικές διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, υπουργικές αποφάσεις/εγκυκλίους/δημοσιευμένες ατομικές λύσεις κ.α.
 • Εύκολος μηχανισμός πλοήγησης στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων του χρήστη στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου «αγαπημένων» νόμων του χρήστη
 • Δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων για την άμεση μετάβαση σε άρθρα/παραγράφους των νόμων, με ιδιαίτερο, για εσάς, ενδιαφέρον

Μάθετε περισσότερα για τη βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Με την απόκτηση του Forin Plus, αποκτάτε επίσης πρόσβαση στη συνδρομητική αρθρογραφία του Forin.gr. Με τα άρθρα, τα οποία είναι αποκλειστικά προσβάσιμα από τους συνδρομητές μας και στα οποία περιλαμβάνεται η εβδομαδιαία ανασκόπηση της ύλης του Forin.gr, εξασφαλίζετε την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας για όλες τις εξελίξεις στη φορολογική επικαιροότητα.

Forin Premium

To Forin Premium περιλαμβάνει τη ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ και ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ του Forin Plus και ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ τις ενότητες “Ηλεκτρονικά Βιβλία” και “Φορολογικές Δηλώσεις”.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» του Forin.gr δημιουργήθηκαν ως ακόμη μία απάντηση στην ανάγκη δυναμικής παρακολούθησης διαφόρων εξειδικευμένων φορολογικών αντικειμένων.

Στα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», για κάθε φορολογικό αντικείμενο, αντλούμε, επεξεργαζόμαστε, συνδέουμε και παρουσιάζουμε όλο το διαθέσιμο υλικό από την πολύτιμη βάση της «Φορολογικής Νομοθεσίας», από τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις δημοσιευμένες διοικητικές λύσεις στοχεύοντας στην ορθή παρουσίαση και ερμηνεία του εκάστοτε φορολογικού αντικειμένου.

Με την τεχνική υποδομή της συγκεκριμένης ενότητας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα φορολογικά αυτά αντικείμενα θα παρακολουθούνται διαρκώς και θα παραμείνουν επικαιροποιημένα, σε κάθε μεταβολή της προκύπτουσας στο μέλλον νομολογίας.

Μάθετε περισσότερα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προετοιμαστείτε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις «Φορολογικές Δηλώσεις» του Forin.gr! Με την πρωτοποριακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Forin.gr, όλη η πληροφόρηση για τον ακριβή τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων παρουσιάζεται στην οθόνη σας ανά κωδικό/πεδίο με ένα κλικ.

Οι οδηγίες συμπλήρωσης των δηλώσεων προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας, των υπουργικών αποφάσεων ή των εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου Οικονομικών και παρουσιάζονται, έπειτα από επεξεργασία και επικαιροποίηση από τους συντελεστές του Forin.gr, σε μία πρωτοποριακή εφαρμογή, ιδιαίτερα απλή στη χρήση.

Μάθετε περισσότερα.