Βοήθεια

Τι διάρκειας συνδρομή μπορώ να αγοράσω για την Τράπεζα Φορολογικής Πληροφόρησης «Analysis» του Forin.gr;

Οι συνδρομές στο Forin.gr είναι ετήσιες (1 ημερολογιακό έτος), με ημερομηνία έναρξης την ημέρα της ενεργοποίησης της συνδρομής σας και ημερομηνία λήξης την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου έτους.

Για συνδρομές μεγαλύτερης διάρκειας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή στα τηλέφωνα 210 3387566 - 210 2846809.