Βοήθεια

Πόσες άδειες χρήσης αγοράζονται με μία συνδρομή στην Τράπεζα;

Με κάθε αγορά συνδρομής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ "ANALYSIS" του FORIN.GR αποκτάτε μία (1) άδεια χρήσης. 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ "ANALYSIS" του FORIN.GR μπορεί, κατ' επέκταση, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το πρόσωπο το οποίο απέκτησε τη συνδρομή αποκλείοντας ταυτόχρονη χρήση από δύο ή περισσότερους υπολογιστές. 

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερες από μία (1) άδειες χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή στα τηλέφωνα 210 3387566 - 210 2846809.