Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης του Forin.gr «Analysis» δημιουργήθηκαν ως ακόμη μία απάντηση στην ανάγκη δυναμικής παρακολούθησης διαφόρων εξειδικευμένων φορολογικών αντικειμένων.

Στα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», για κάθε φορολογικό αντικείμενο, αντλούμε, επεξεργαζόμαστε, συνδέουμε και παρουσιάζουμε όλο το διαθέσιμο υλικό από την πολύτιμη βάση της «Φορολογικής Νομοθεσίας», από τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις δημοσιευμένες διοικητικές λύσεις στοχεύοντας στην ορθή παρουσίαση και ερμηνεία του εκάστοτε φορολογικού αντικειμένου.

Με την τεχνική υποδομή της συγκεκριμένης ενότητας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα φορολογικά αυτά αντικείμενα θα παρακολουθούνται διαρκώς και θα παραμείνουν επικαιροποιημένα, σε κάθε μεταβολή της προκύπτουσας στο μέλλον νομολογίας.

Πατήστε πάνω στο κάθε βιβλίο για να δείτε τα περιεχόμενα του: