Ε3 - Οικονομικό Έτος 2013
Προστέθηκε 04/04/2013 18:12:09

Ε3 - Οικονομικό Έτος 2013

Ε2 - Οικονομικό Έτος 2013
Προστέθηκε 04/04/2013 18:11:30

Ε2 - Οικονομικό Έτος 2013

Ε1 - Οικονομικό Έτος 2013
Προστέθηκε 04/04/2013 18:10:52

Ε1 - Οικονομικό Έτος 2013

Δήλωση φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία
Προστέθηκε 12/03/2013 15:40:44

Δήλωση φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού και με τις πράξεις με βάση το άρθρο 13 του Ν. 2687/1953

Ε2 - Οικ. έτος 2012
Προστέθηκε 27/05/2012 23:53:20

Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων - Οικ. έτος 2012

Φ.01.014 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. - Οικ. έτος 2012
Προστέθηκε 17/05/2012 18:33:54

Φ.01.014 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. - Οικ. έτος 2012

Φ.01.013 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012
Προστέθηκε 17/05/2012 18:32:20

Φ.01.013 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012

Φ.01.011 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012
Προστέθηκε 17/05/2012 18:30:25

Φ.01.011 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012

Φ.01.010 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012
Προστέθηκε 17/05/2012 18:26:02

Φ.01.010 - Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ