Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:13:47

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:12:56

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος

Ε2 (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 06/03/2014 17:42:13

Ε2 (Οικ. έτος 2014)

Ε3 (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 06/03/2014 17:41:06

Ε3 (Οικ. έτος 2014)

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
Προστέθηκε 25/02/2014 13:28:37

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (για αμοιβές που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2013)

Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (Ε9)
Προστέθηκε 20/02/2014 10:26:01

Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (Ε9)

Ε5 - Οικονομικό έτος 2014
Προστέθηκε 14/02/2014 12:18:17

Ε5 - Οικονομικό έτος 2014

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Νομικά Πρόσωπα) (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 13/02/2014 14:01:28

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Νομικά Πρόσωπα) (Οικ. έτος 2014)

Φ.01.013 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 13/02/2014 14:00:22

Φ.01.013 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.

Φ.01.012 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 13/02/2014 13:59:04

Φ.01.012 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ