Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Προστέθηκε 14/04/2015 11:52:36

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Έντυπο Ε3 (Φορολογικό έτος 2014)
Προστέθηκε 09/04/2015 09:00:06

Έντυπο Ε3 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε2 (Φορολογικό έτος 2014)
Προστέθηκε 09/04/2015 08:59:46

Έντυπο Ε2 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε1 (Φορολογικό έτος 2014)
Προστέθηκε 09/04/2015 08:59:26

Έντυπο Ε1 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε9. ΠΟΛ. 1200/3-9-2014
Προστέθηκε 18/09/2014 12:56:52

Έντυπο Ε9. ΠΟΛ. 1200/3-9-2014

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:14:27

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:12:43

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:11:53

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων
Προστέθηκε 30/05/2014 11:10:52

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).
Προστέθηκε 30/05/2014 11:10:20

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ