Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από τόκους με βάση τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
Προστέθηκε 09/01/2014 21:03:27

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από τόκους με βάση τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
Προστέθηκε 09/01/2014 21:02:54

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

Ε7 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 16:55:05

Ε7 - Οικ. έτος 2013

Ε7 - Φ.01.015: Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Οικ. έτος 2012)
Προστέθηκε 09/04/2012 10:58:14

Ε7 - Φ.01.015: Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Ε12 - Φ.01.015Α: Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν από αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου (Οικ. έτος 2012)
Προστέθηκε 09/04/2012 10:52:40

Ε12 - Φ.01.015Α: Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν από αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου

Έντυπο Ε12- Φ-01.015Α - Οριστική Δήλωση Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1091/2011
Προστέθηκε 30/08/2011 17:42:42

Έντυπο Ε12- Φ-01.015Α - Οριστική Δήλωση Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγόμενων κεφαλαίων
Προστέθηκε 16/08/2011 11:23:43

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγόμενων κεφαλαίων

Ε7 - Φ.01.015Α - Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές, που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
Προστέθηκε 04/07/2011 16:12:28

Ε7 - Φ.01.015Α - Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές, που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Ε7 - Φ.01.015 - Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρων, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
Προστέθηκε 04/07/2011 16:09:53

Ε7 - Φ.01.015 - Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρων, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ