Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ. 1039/2014)
Προστέθηκε 11/02/2014 11:42:50

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (ΠΟΛ. 1039/2014)
Προστέθηκε 11/02/2014 11:42:08

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (ΠΟΛ. 1039/2014)
Προστέθηκε 11/02/2014 11:41:21

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων Φόρου Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (ΠΟΛ. 1039/2014)
Προστέθηκε 11/02/2014 11:40:20

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων Φόρου Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων Φόρου Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (ΠΟΛ. 1039/2014)
Προστέθηκε 11/02/2014 11:29:35

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων Φόρου Αμοιβών από Ελευθέρια

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΠΟΛ. 1039/2014)
Προστέθηκε 11/02/2014 11:03:18

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1025/20-1-2014)
Προστέθηκε 04/02/2014 00:00:00

Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013
Προστέθηκε 16/01/2014 19:15:29

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013

Βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
Προστέθηκε 16/01/2014 19:14:05

Βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από δικαιώματα με βάση τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
Προστέθηκε 09/01/2014 21:03:59

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από δικαιώματα με βάση τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ