Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1048/2014)
Προστέθηκε 24/02/2014 10:05:30

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:33:36

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε21) (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:33:05

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε21)

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:32:27

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε20) (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:31:58

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε20)

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:31:18

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

Οριστική δήλωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:30:42

Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Παράρτημα 3)(ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:30:03

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Παράρτημα 3)

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Παράρτημα 2) (ΠΟΛ 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:29:22

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Παράρτημα 2)

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Παράρτημα 1) (ΠΟΛ. 1046/2014)
Προστέθηκε 19/02/2014 15:28:24

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Παράρτημα 1)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ