Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές Δηλώσεις

Τα έντυπα που εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα με το σήμα αποτελούν μέρος της συνδρομητικής Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης Analysis του Forin.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες δείτε εδώ.
Φορολογία εισοδήματος

Ε1. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Ε2. Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων

Ε3. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ν. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα Προσδιορισμού Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης. Χρήσεις 1996 - 2023

Φ.Π.Α.

Φ2 - Δήλωση ΦΠΑ (για δηλώσεις από 1.7.2016)

Φ4. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών

Φ5. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών

Φ1. Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ

Φορολογία Κεφαλαίου

Ε9. Δήλωση στοιχείων ακινήτων 2014 (v.2)

ΚΦΔ/ΕΛΠ

Καταστάσεις πελατών - προμηθευτών (Συγκεντρωτικές καταστάσεις)

Καταστάσεις συμφωνητικών

Πόθεν έσχες

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Λοιπά έντυπα

Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ε7. Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Ε5. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιρειών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.

Ε41: Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και απόδοσης του φόρου