Ε41

Ε41: Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και απόδοσης του φόρου

Στην παρούσα εφαρμογή του Forin.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες ανά συμπληρούμενο πεδίο και να προετοιμαστείτε για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Ε41.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή επιλέγοντας από τους ακόλουθους συνδέσμους μεταξύ των περιεχομένων της εφαρμογής.