Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (φορολογικό έτος 2014)

Με την ειδική εφαρμογή του Forin.gr για τις βεβαιώσεις αποδοχών/συντάξεων/αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορείτε να προετοιμαστείτε για την ορθή χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων καθώς και την υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών στην ειδική εφαρμογή του TaxisNet.

Ακολουθήστε βήμα - βήμα τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή των στοιχείων, στη βάση των σχετικών διατάξεων/αποφάσεων/εγκυκλίων/οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Πλοηγηθείτε στην εφαρμογή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής είτε από τα περιεχόμενα που βρίσκονται πάνω δεξιά στις επιμέρους σελίδες της εφαρμογής.