ΣΦ

Καταστάσεις συμφωνητικών

Στην παρούσα εφαρμογή του Forin.gr Analysis μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες ανά συμπληρούμενο πεδίο και να προετοιμαστείτε για την ορθή υποβολή των στοιχείων των Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990.

Επιλέξτε από τους ακόλουθους συνδέσμους μεταξύ των περιεχομένων της εφαρμογής: