Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

Σχετ. Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1013/7-1-2014.

Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ανά συμπληρούμενο πεδίο και να προετοιμαστείτε για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή επιλέγοντας από τους ακόλουθους συνδέσμους.