Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Τα έντυπα που εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα με το σήμα αποτελούν μέρος της συνδρομητικής Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης Analysis του Forin.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες δείτε εδώ.
Ε1. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων Φορολογικό έτος 2023

Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος βάσει του εντύπου Ε1. Διαβάστε αναλυτικά ανά κωδικό τις οδηγίες συμπλήρωσης [...]

Ε2. Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Φορολογικό έτος 2023

Το έντυπο Ε2 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων [...]

Ε3. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Φορολογικό έτος 2023

Το έντυπο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα [...]

Ν. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Φορολογικό έτος 2023

Το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2022 με οδηγίες συμπλήρωσης ανά [...]

Ε1. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων Φορολογικό έτος 2022

Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος βάσει του εντύπου Ε1. Διαβάστε αναλυτικά ανά κωδικό τις οδηγίες συμπλήρωσης [...]

Ε2. Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Φορολογικό έτος 2022

Το έντυπο Ε2 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων [...]

Ε3. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Φορολογικό έτος 2022

Το έντυπο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα [...]

Ν. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Φορολογικό έτος 2022

Το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2022 με οδηγίες συμπλήρωσης ανά [...]

Ε1. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων Φορολογικό έτος 2021

Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος βάσει του εντύπου Ε1. Διαβάστε αναλυτικά ανά κωδικό τις οδηγίες συμπλήρωσης [...]

Ε2. Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Φορολογικό έτος 2021

Το έντυπο Ε2 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων [...]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ