Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1090346/591/0015/4.10.2007 Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για νομική πλημμέλεια.

1090346/591/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για νομική πλημμέλεια.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 22959/19.9.2007 έγγραφό σας σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση επανάληψης διαδικασίας συνεπεία έκδοσης δικαστικής απόφασης που ακυρώνει απόφαση επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. επειδή δεν προηγήθηκε ακρόαση του φορολογούμενου, αλλά και γενικά εάν πρέπει να κλητεύεται από τη Δ.Ο.Υ. προς ακρόαση ο φορολογούμενος πριν επιβληθεί πρόστιμο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ΄ αρ. 3710/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ανωτέρω δικαστηρίου το ζήτημα συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 7 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε σχέση με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, αναμένεται δηλαδή να δοθεί απάντηση στο ερώτημα εάν με τις υφιστάμενες διατάξεις και την ακολουθούμενη διαδικασία ικανοποιείται η συνταγματική επιταγή προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου πριν από διοικητική ενέργεια ή λήψη μέτρου που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

2. Ενόψει των προαναφερομένων, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, άποψη της Διοίκησης είναι οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τις ήδη ακολουθούμενες διαδικασίες ως προς την έκδοση και κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων (αρχικών) στους φορολογούμενους.

3. Όσον αφορά δε τις εκδιδόμενες και κοινοποιούμενες καταλογιστικές πράξεις που ακυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια ως νομικά πλημμελείς, λόγω μη τήρησης του τύπου της προηγούμενης κλήτευσης, σαφώς πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση νέων καταλογιστικών πράξεων απαλλαγμένων από το τυπικό ελάττωμα, σε συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις (να καλείται δηλαδή ο φορολογούμενος σε ακρόαση για να παραθέσει τις απόψεις του, εφόσον αυτό ορίζεται με τη δικαστική απόφαση), με παράλληλη δυνατότητα άσκησης έφεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!