Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1089785 ΕΞ 2013 Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο.

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο.

Απαντώντας στο από 22/5/2013 έγγραφό σας με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε την κύρωση που επιβάλλεται επί μη επίδειξης στον προληπτικό έλεγχο στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο(και πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) των αθεώρητων βιβλίων επιχείρησης που ενημερώνονται μηχανογραφικά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 « Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη δεδομένων» του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι: «Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που εμπεριέχονται σε αυτά….».

2. Επί του δευτέρου εδαφίου της πιο πάνω διάταξης διευκρινίζεται ότι, η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου τους μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ισοδυναμεί με τη μη εμπρόθεσμη ενημέρωση ή εκτύπωση των βιβλίων ή καταστάσεων που δεν επιδείχτηκαν, τόσο για λόγους χρηστής διοίκησης και όμοιας αντιμετώπισης της εν λόγω πλημμέλειας, όσο και για την αποφυγή αμφισβητήσεων, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί η μη ενημέρωση των βιβλίων ή η απώλεια των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης των δεδομένων τους ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου τους.

Συμπερασματικά η εν λόγω διάταξη περιγράφει τις κυρώσεις μη διαφύλαξης των δεδομένων των βιβλίων μετά την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Συνεπώς, στην αναφερόμενη στο έγγραφό σας περίπτωση μη επίδειξης των αθεώρητων εκτυπωμένων βιβλίων και της αδυναμίας αναπαραγωγής του περιεχομένου τους, καταλογίζεται μία γενική παράβαση μη επίδειξης των βιβλίων και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/97 επί μη επίδειξης βιβλίων, εφόσον δεν διαπιστωθεί μη εμπρόθεσμη ενημέρωση αυτών.


Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Γεώργιος Κριτσέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!