Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1040292 ΕΞ 5-3-2013 Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

Αθήνα,05/03/2013

ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρωτ.:Δ15Α 1040292 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94».
 
Με την από 20/2/2013 αίτησή σας θέτετε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του λογαριασμού 94, στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδά σας από πώληση προϊόντων δεν υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ, ενώ από επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ 222 Α'), όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4, εφαρμόζεται η τήρηση του λογαριασμού 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.
 
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013 διευκρινίζεται, στην τήρηση λογαριασμού 94, ότι για τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 όταν τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.
 
Στην ίδια εγκύκλιο, στον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94, διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες, ενώ για τα αγαθά των τρίτων δεν απαιτείται να τηρούνται υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.(π.δ.186/1992).
 
Κατά συνέπεια, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης λογαριασμού 94 για τα ακαθάριστα έσοδα σας από πώληση προϊόντων (λογαριασμός 71), αφού δεν υπερβαίνει ως κλάδος τα 5.000.000 ευρώ, ούτε για τα ακαθάριστα έσοδα σας από επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (λογαριασμός 73), αφού πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την εν λόγω υποχρέωση.
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!