Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1071653 ΕΞ 25-4-2013 Τήρηση λογαριασμού 94 από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3638389
FAX:210-3641620

Αθήνα, 25/04/2013

ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1071653 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: «Τήρηση λογαριασμού 94 από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς»

Σε απάντηση του από 26.3.2013 αιτήματός σας, στο οποίο ζητάτε να σας ενημερώσουμε εάν οι αγροτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι πωλούν για λογαριασμό των παραγωγών - μελών τους νωπά αγροτικά προϊόντα και για τους οποίους εκδίδουν εκκαθάριση έχουν υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94. Επί των ερωτημάτων σας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1004/2013, θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από τον υπόχρεο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

Στην ενότητα «Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94» της ως άνω εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες. Για τα αγαθά των τρίτων δεν απαιτείται να τηρούνται υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι πωλούν για λογαριασμό των παραγωγών - μελών τους νωπά αγροτικά προϊόντα δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ευθύμιος Σαίτης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!