Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Ν. 4646/2019 Δημοσιεύτηκε ο νέος φορολογικός νόμος. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας.

Δείτε τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 , ΠΟΛ. 1159/26-7-2011 κωδικοποιημένες όπως ισχύουν.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 201/12.12.2019) ο νέος φορολογικός νόμος, ο ν. 4646/2019 με τίτλο "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο".

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr πατώντας εδώ.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι όλες οι μεταβολές που επέφερε ο νόμος αυτός στους κωδικοποιημένους νόμους της βάσης Νομοθεσίας του Forin.gr έχουν καταχωρηθεί στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr και με τον τρόπο αυτό, όλοι οι νόμοι της βάσης Νομοθεσίας του Forin.gr είναι ενημερωμένοι, ακριβώς όπως ισχύουν, μετά και τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Οι συνδρομητές του Forin.gr μπορούν να δουν αναλυτικά τις διατάξεις που μεταβλήθηκαν σε κάθε έναν κωδικοποιημένο νόμο της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[Αλλαγές που επήλθαν στους κωδικοποιημένους νόμους της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr]

​Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Forin.gr.

Παραθέτουμε ακολούθως τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε τις μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας στο Forin.gr.

Αναλυτικότερα, σε κάθε κωδικοποιημένο νόμο της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr, παρέχεται η δυνατότητα προβολής συγκεντρωτικά όλων των μεταβολών του νόμου αυτού με τους εκάστοτε τροποποιητικούς νόμους.

Εάν για παράδειγμα, θέλετε να δείτε τις τελευταίες μεταβολές του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επιλέγετε "Μεταβολές του νόμου αυτού" από την κεντρική σελίδα του νόμου, όπως φαίνεται ακολούθως.

Μεταφέρεστε ακολούθως στην σελίδα των μεταβολών του νόμου, όπου παρουσιάζονται, από το νεότερο προς τον παλαιότερο, όλοι οι νόμοι οι οποίοι τροποποίησαν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και ο αριθμός των μεταβολών που επέφερε ο κάθε νόμος στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, παρατηρούμε ότι ο Ν. 4646/2019 επέφερε 65 μεταβολές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Πατώντας στον τίτλο του νόμου, οι μεταβολές που επήλθαν παρουσιάζονται μία προς μία στην οθόνη μας. Στο αριστερό μέρος της οθόνης μας παρουσιάζεται η διάταξη που τροποποιήθηκε όπως ισχύει πλέον, ενώ στο δεξί μέρος της οθόνης, βλέπουμε τη σημείωση των συντελεστών του Forin.gr για τη συγκεκριμένη μεταβολή. Χαρακτηριστική η ακόλουθη εικόνα:

Πατώντας "Σύγκριση", η μεταβολή μεταξύ των δύο τελευταίων εκδόσεων της παραγράφου τονίζεται με διαφορετικό χρώμα, όπως ενδεικτικά φαίνεται ακολούθως:

Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να δείτε μεταβολές που επήλθαν σε άλλους νόμους από τον νόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Αν, για παράδειγμα, θέλετε να δείτε το σύνολο των μεταβολών που επέφερε ο ν. 4646/2019 σε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr, επιλέγετε από το ν. 4646/2019 "Μεταβολές σε άλλους νόμους", όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!