Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Essentials Οι αλλαγές στις δαπάνες επιχειρήσεων με το ν. 4646/2019

Η στήλη του Forin.gr “Essentials” στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων μέσω της παρακολούθησης σε δυναμικό χρόνο της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, μέσα από τη στήλη αυτή επιδιώκουμε την αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση των συνδρομητών του Forin.gr για σημαντικές μεταβολές που επέρχονται με πρόσφατους νόμους σε όλο το εύρος της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr.

Η στήλη είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στους συνδρομητές του Forin.gr.

Στη σημερινή στήλη εστιάζουμε στην ενημέρωσή σας για τις μεταβολές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος.

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!