Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1018505 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής για την αναστολή ισχύος καθεστώτος επιτήρησης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων χάλυβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:2106987443
Fax:2106987459
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06 Φεβρουάριου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1018505 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής για την αναστολή ισχύος καθεστώτος επιτήρησης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Σχετ.: (α) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/159.

(β) Το αρ. πρωτ. 13995-04-02-2019 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 της Ε. Επιτροπής «για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα»

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Πεδίο εφαρμογής

1.α. Ο Κανονισμός 2019/159 ισχύει για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε. Ένωση των προϊόντων χάλυβα που υπάγονται στους ακόλουθους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας - ΣΟ (Παράρτημα Ι του ανωτέρω (β) σχετικού):

7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 (εξαίρεση 721410) 7215
7216 (εξαίρεση 721661 721669 721691) 7217 7219 7220 7221 7222 7225 (εξαίρεση 722511) 7226 (εξαίρεση 722611)
7227 7228 (εξαίρεση 72281050 722840) 7301 (εξαίρεση 730120) 7302 (εξαίρεση 73021010 73021090 730230 730290) 7304 (εξαίρεση 73045112 73045112 73045118 73045932 73045938)      

Συγκεκριμένα για τα προϊόντα των ανωτέρω κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας, αναστέλλεται το καθεστώς πρότερης επιτήρησης και παύει η απαίτηση έκδοσης εγγράφου επιτήρησης που είχε θεσπιστεί με τον Κανονισμό 2016/670.

3. TARIC

Η αναστολή του καθεστώτος επιτήρησης, που προβλέπεται από τον κοινοποιούμενο Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένη στο TARIC και συνδεδεμένη με τους αντίστοιχους κωδικούς εμπορευμάτων.

4. Θέση μέτρου σε εφαρμογή:

Ο εν λόγω Εκτελεστικός Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από τις 02/02/2019 και για το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων διασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για τους λοιπούς κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2016/670 εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση προσκόμισης εγγράφου επιτήρησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!