Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1078605 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/724 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες , καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
& ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24 Μαϊου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1078605 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητας τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/724 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες , καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.»

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/724 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 107 /25.04.2017) και ισχύει από 26.04.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στις εισαγωγές γυάλινων ινών κομμένων, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά· γυάλινων ινών με απανωτές στρώσεις, εξαιρουμένων των γυάλινων ινών με απανωτές στρώσεις που υφίστανται ειδική επεξεργασία εμποτισμού και επικάλυψης και παρουσιάζουν απώλεια στη διαπύρωση μεγαλύτερη του 3 % (όπως καθορίζεται βάσει του προτύπου ISO 1887)· και παραπετασμάτων που είναι κατασκευασμένα από νήμα από γυάλινες ίνες, εξαιρουμένων αυτών από υαλοβάμβακα. , που εμπίπτουν επί του παρόντος στους κωδικούς, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το υπό εξέταση προϊόν κατατάσσεται στους κωδικούς ΣΟ 7019 11 00, ex 7019 12 00 (κωδικοί TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) και 7019 31 00.

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνεται μεταξύ 0 - 19,9% ανάλογα με την εταιρεία και την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κ/μ έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, όπως προβλέπεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 1 και 1α του Κεφαλαίου 70 με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .

Συνημμένα:σελίδες 2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!