Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1012357 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1982 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2017, για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ που παράγονται από τις επιχειρήσεις Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Gu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1012357 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1982 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2017, για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ που παράγονται από τις επιχειρήσεις Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company και Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, και την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-659/13 και C-34/14 »

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1982 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 285 /01.11.2017) και ισχύει από 02.11.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, με εξαίρεση τα αθλητικά υποδήματα, τα υποδήματα ειδικής τεχνολογίας, τις παντόφλες και τα άλλα υποδήματα δωματίου, καθώς και τα υποδήματα με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ, τα οποία παράγονται από τους παραγωγούς-εξαγωγείς που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού και υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ: 6403 20

00, ex 6403 30 00 ( 36), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 και ex 6405 10 00 ( 37), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2009. Οι κωδικοί TARIC περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Οι ορισμοί των υποδημάτων ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται, πριν από την επιβολή δασμού, στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και τα οποία κατασκευάζονται από τους παραγωγούς-εξαγωγείς που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, είναι 16,5 % για τους οικείους Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς και 10 % για τον οικείο Βιετναμέζο παραγωγό-εξαγωγέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!