Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1142964 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/186 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας 101 84 
Πληροφορίες Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο 210-69.87.480 
Fax 210-69.87.506 
E-Mail m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr 
Url www.aade.gr 

ΑΔΑ: 6ΛΣ246ΜΠ3Ζ-4Φ4 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1142964 ΕΞ 2018 

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/186 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.» 

ΣΧΕΤ. Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/186 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2018, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 34 /08.02.2018) και ισχύει από 09.02.2018 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από σίδηρο, κραματοποιημένο χάλυβα ή μη κραματοποιημένο χάλυβα· καθησυχασμένων με την προσθήκη αλουμινίου· επικαλυμμένων ή επιχρισμένων με ψευδάργυρο και/ή αλουμίνιο και κανένα άλλο μέταλλο, με θερμή επιψευδαργύρωση· χημικά παθητικοποιημένων· που περιέχουν κατά βάρος: 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 

0,170 % άνθρακα, 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,100 % αλουμίνιο, όχι περισσότερο από 0,045 % νιόβιο, όχι περισσότερο από 0,010 % τιτάνιο και όχι περισσότερο από 0,010 % βανάδιο· παρουσιασμένων σε ρόλους, επιμήκη φύλλα και λεπτές λωρίδες. 

Εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα: 

  • προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα, προϊόντα από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές και προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, 
  • προϊόντα που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία από τη θερμή έλαση ή την ψυχρή έλαση. 

Το υπό εξέταση προϊόν κατατάσσεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 και ex 7226 99 70 (κωδικοί TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94) και είναι καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται από 17,2% έως 27,9% ανάλογα με την εταιρεία σύμφωνα με το Παράρτημα και το προσκομιζόμενο τιμολόγιο. 

Τα ποσά που είχαν δεσμευτεί υπό μορφή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1444 της Επιτροπής εισπράττονται οριστικά. Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση και υπερβαίνουν τους οριστικούς συντελεστές του δασμού αντιντάμπινγκ αποδεσμεύονται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 7 του Κεφαλαίου 72 με το ταυτάριθμο αποστελλόμενο φύλλο , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) . 

Συνημμένα : σελίδα 1 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!