Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1142967 ΕΞ 2018 Καν.2018/330 για επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ σε ορισμένους σωλήνες χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα Λ.Δ.Κίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας 101 84 
Πληροφορίες Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο 210-69.87.480 
Fax 210-69.87.506 
E-Mail m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr 
Url www.aade.gr

ΑΔΑ: 73ΓΘ46ΜΠ3Ζ-ΨΚΩ 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1142967 ΕΞ 2018 

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/330 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» 

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/330 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2018, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 63 /06.03.2018) και ισχύει από 07.03.2018 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες κάθε είδους που φέρουν εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη), οι οποίοι υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 και ex 7304 90 00 (κωδικοί TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 και 7304 90 00 91), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται από 48,3% έως 71,9% ανάλογα με την εταιρεία και το προσκομιζόμενο τιμολόγιο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 4 του Κεφαλαίου 73 με το ταυτάριθμο αποστελλόμενο φύλλο , καθώς και να αφαιρέσουν το φύλλο 4β του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) . 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!