Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1028190 ΕΞ 2019 Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους και κοίλων μορφοσωλήνων τετραγωνικής ή ορθογώνιας διατομής από σίδηρο άλλον από τον χυτοσίδηρο ή από χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ρωσίας και Τουρκίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1028190 ΕΞ 2019 

ΠΡΟΣ:Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 

ΚΟΙΝ:Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:«Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους και κοίλων μορφοσωλήνων τετραγωνικής ή ορθογώνιας διατομής από σίδηρο άλλον από τον χυτοσίδηρο ή από χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ρωσίας και Τουρκίας» 

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Α. Με την υπ΄αριθμ. 6 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 347/28.09.2018) , η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη , για την έναρξη έρευνας του δασμού αντιντάμπινγκ για το ακόλουθο προϊόν:

ΠΡΟΪΟΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συγκολλημένοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλοι μορφοσωλήνες τετραγωνικής ή ορθογώνιας διατομής από σίδηρο άλλον από τον χυτοσίδηρο ή από χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για τις γεωτρήσεις ή την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου.

7306 6192 

7306 6199 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Ρωσία Και Τουρκίας 

28.9.2018

C347/28.9.18 

Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ  

Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. 

Β. Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  • σύμφωνα με το άρθρο 5, παραγρ. 12 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1036/2016 του Συμβουλίου, η διεξαγωγή έρευνας αντιντάμπινγκ, δεν εμποδίζει τις διαδικασίες τελωνισμού, 
  • σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 9 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1036/2016 του Συμβουλίου, η έρευνα αντιντάμπινγκ περατώνεται εντός 15 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας, 
  • σύμφωνα με το άρθρο 7, παραγρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1036/2016 του Συμβουλίου, η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο 60 ημερών και μετά την παρέλευση 9 μηνών, από την έναρξη της διαδικασίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να προσθέσουν , με το αποστελλόμενο φύλλο , τo φύλλο 4 του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!