Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ 1147939 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.- Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ Δ'
Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
2.Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ' 
Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Λ.Αποσιόλου -Αικ.Μελανίτου 
Τηλέφωνο :210.72.59.326,210.69.87.407  
Fax:210.69.87.408 
e-mail:finexcis@otenet.gr

ΑΔΑ: 7Τ4ΣΗ-1ΕΩ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚΦ 1147939 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής  

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.- Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α. 

ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 3086 Β'ΦΕΚ και ισχύει από την 28.09.2016, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» , αναφορικά με τη στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα, με την εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 1, η οποία κρίθηκε σκόπιμη για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνσης γενικότερα του εμπορίου, παρέχεται η δυνατότητα στον εισαγωγέα, σε βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση λαθρεμπορίας, εφόσον υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (αποποινικοποίηση λαθρεμπορίας), να διατηρεί το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από Φ.Π.Α. -ΠΟΛ 1167/2015 ΦΕΚ 1808/Β Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.). 

Ειδικότερα , οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 158 είναι οι εξής : 

  • Οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο. 
     
  • Ο παραβάτης καταβάλλει άμεσα πολλαπλό τέλος ίσο με το διπλάσιο των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα του Κ.Δ.Δ. κατά της καταλογιστικής πράξης. 

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 2, προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. καταλαμβάνουν και εισαγωγείς που κατά την έναρξη ισχύος αυτής έχουν στερηθεί του δικαιώματος απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., δύνανται δηλαδή εφόσον υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 158 του ν.2960/2001, να διατηρήσουν το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α. για αγαθά που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 

ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!