Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 5019849 ΕΞ 21-9-2015 Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015-Κατάργηση της αρ.πρωτ Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ’
Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407
FAX:210.69.87.408
E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: Ω5Ρ3Η-ΠΡ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5019849 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015-Κατάργηση της αρ.πρωτ Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ.ΠΟΛ 1194/27.08.2015 «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.1968 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 11.09.2015 και σας γνωρίζουμε ότι, με νεότερη εγκύκλιό μας θα παρασχεθούν οδηγίες για την εφαρμογή της. Επισημαίνεται ότι, με την έναρξη ισχύος της αρ.ΠΟΛ 1194/27.08.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, η αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο καταργείται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!