Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1026964 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1167/2015.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'-Φ.Π.Α. 
Σίνα 2-4 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210-3645378  
Fax:210-3645413 
e-mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 19.2.2016 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1026964 ΕΞ 2016 

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1167/2015

ΣΧΕΤ. : Το.......... 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, στην εταιρεία σας που αγοράζει σκραπ με απαλλαγή από το ΦΠΑ και διενεργεί εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, εγκρίθηκε στις ....12.2015 η χρήση Ε.Δ.Δ.Α. και η χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α............. €, και ρωτάτε εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ε.Δ.Δ.Α. για την απόκτηση χωρίς ΦΠΑ εισροών που αφορούν: το ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, την διαμόρφωση χώρου πρόσβασης σε υφιστάμενη πλάστιγγα ζύγισης στο χώρο απόθεσης των αγορασθέντων υλικών και επεξεργασίας αυτών, καθώς και την αγορά μεταχειρισμένου κλαρκ. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το θέμα ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις της με αριθ. ΠΟΛ.1167/2014 ΑΓΓΔΕ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Η εν λόγω απαλλαγή από το ΦΠΑ προβλέπεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' και 28 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000). 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, στην εν λόγω απαλλαγή με βάση την ΠΟΛ 1167/2015, εμπίπτουν μόνο τα αγαθά που αποκτώνται ή εισάγονται προκειμένου να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης αυτούσια, ή ακόμη και αγαθά (π.χ. πρώτες ύλες) που ενσωματώνονται άμεσα σε παραγόμενα προϊόντα, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης. Η απόκτηση αγαθών που δεν ενσωματώνονται άμεσα στα παραγόμενα προϊόντα, όπως ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, πετρέλαιο, μεταχειρισμένου κλαρκ, καθώς και υπηρεσιών που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις), δεν εμπίπτουν στην εν λόγω απαλλαγή της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/2015 ΑΓΓΔΕ. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!