ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1194/27-8-2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛ. 1194 

ΦΕΚ B 1968 - 11.09.2015 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!