Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1059943 ΕΞ 10-4-2014 Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210.3375314-5 
FAX : 210. 3375001 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1059943 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: 

Δ.Ο.Υ. Άργους 

Γούναρη 172 

212 00 Άργος

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας.

Σε απάντηση ερωτήματος σας, που μας διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Τμήμα Γ’, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 Α.Κ. η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση της εφόσον αυτό απαιτείται για τις ανάγκες και προς το σκοπό της εκκαθάρισης. Εξάλλου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.1253/5.10.2005 έγγραφο του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, από πλευράς εμπορικού δικαίου, η κοινοπραξία εφόσον επιδιώκει σκοπό εμπορικό και συμβάλλεται στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας, είναι αδημοσίευτη εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία.

2. Όπως δε έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1014786/433/Α0012/19.5.2004 έγγραφο μας) στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία ή κοινοπραξία έχει λαμβάνειν οποιοδήποτε ποσό μετά την υποβολή δήλωσης διακοπής, θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων της. 2

3. Έπειτα από τα παραπάνω, (βλ. το 1048324/229/0015/27.5.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων), θεωρείται ότι η εταιρεία, εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης (Α.Κ. 777), και ως εκ τούτου υποχρεούται να θεωρήσει και εκδώσει το προσήκον φορολογικό παραστατικό (αφού ανακτηθεί ο Α.Φ.Μ. της) για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των εργασιών της εκκαθάρισης.

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. 
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!