Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αναζήτηση

Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ: Επιχορήγηση πληγέντων από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. 10η τροποποίηση απόφασης
Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».
ΕΦΚΑ 72712/2023: Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από κορωνοϊό. Παράταση ισχύος

Κοινοποίηση της με αρ.13658/9-2-2023 (Β'678) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’12) για τη χορήγηση ειδικής ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό.

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 14-18 Νοεμβρίου

58,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 81.315 περίπου δικαιούχους κατά την εβδομάδα 14-18 Νοεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Υπουργείο Οικονομικών: Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν.

Νομοθεσία

Περισσότερα
15 Σεπτεμβρίου / Ν. 4722/2020
Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.

Περιορισμός Κυκλοφορίας

Βεβαίωση
Bεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών
Βεβαίωση
Bεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου
Βεβαίωση
Bεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης ανήλικου/ης μαθητή/τριας
Βεβαίωση
Bεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης ενήλικου/ης μαθητή/τριας

Ερωτήσεις

Περισσότερα

Καλημέρα σας, σχετικά με τις Επιστρεπτές Προκαταβολές που έχουν λάβει οι επιχειήσεις με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, ισχύει ότι όσοι ενισχύθηκαν με τον Κανόνα De Minimus δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;Όσον αφορά εκείνους που ενισχύθηκαν με το Πλαίσιο COVID τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι βεβαίωση περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και πιστοποιητικό περί μη τροποποιησεων από το ΓΕΜΗ, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.Επίσης οι Δ.Ο.Υ. δεν γνωρίζουν πως θα το παραλάβουν. Έχει δοθεί κάποια παράταση; Γνωρίζεται πως θα υποβληθούν;Ευχαριστώ

Στην έννοια της ενιαίας επιχείρησης ανήκει και η περίπτωση κάποιων επιχειρήσεων πχ ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ που έχουν κοινούς εταίρους ή διαχειριστές?πχ ΕΠΕ, μονοπρόσωπη, διαχειριστής και εταίρος κατά 100% κατέχει ταυτόχρονα το 50% μιάς ΟΕ, μιάς ΕΕ, και μιάς ΙΚΕ.Υποχρεωτικά το δηλώνουμε στην δήλωση επιστρεπτέας όλων των εταιρειών ως ενιαία επιχείρηση?Άρα υποβάλλουμε για την κάθε μία εταιρεία και τα στοιχεία της άλλης? Άρα μπαίνουν οι περιωρισμοί του συνολικού ποσού όλων μαζί? Σε αυτήν την περίπτωση το ανώτατο σύνολο βάσει πλαισίου (όχι minimis) είναι 800.000? σαν να ήταν οι διαφορετικές εταιρείες όμιλος?

Για ποιους ΚΑΔ επιχειρήσεων ισχύει η αναστολή των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο;

Καλησπέρα σας,Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με την μείωση 25% λόγω πληρωμής εξ'ολοκλήρου δήλωσης ΦΠΑ από επόμενες οφειλές μετά την 01/05 στην εφορία. Μπορεί να συμψηφιστεί με ποσό που θα προκύψει από την επόμενη δήλωση ΦΠΑ ή με δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Καλησπερα! εχω υποβάλη ορθή υπεύθυνη δήλωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενο από τις 7/4 λόγω οτι το αφμ του έληγε σε 7 και επειδή η  επιχείρηση ηταν σε αναστολή και δεν εχει εισπράξη το ποσο τον 800 ευρω μέχρι σήμερα, υπάρχει κάποια επιπλέον κίνηση που πρέπει να κάνω όπως πχ τροποποιητική υπεύθυνη δήλωση? αλλα η αίτηση δεν έχει κάποιο λάθος.Ευχαριστώ πολυ

Χρειάζομαι  την βοήθεια σας.Παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν γνωρίζεται σε ποιά εφαρμογή κάνουμε αίτηση για την οικον ενίσχυση των 800 ευρώ, για οικοδόμους που έχουν πάρει δωρόσημο και έχουν έναρξη στην ΔΟΥ

Στατιστικά στοιχεία