Κορωνοϊός - Σημαντικές αποφάσεις

Ε. 2168/2020: Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ι. ΓΕΝΙΚΗ [...]

Α. 1230/2020: Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για ...

Α. 1230/2020ΦΕΚ B’ 4620/20.10.2020Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου [...]

Εγκ. 108674/2020: Διευκρινίσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ [...]

Εγκ. 40344/2153/2020: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ [...]

Ε. 2152/2020: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με την χρήση του υπερμειωμένου ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ [...]

Α. 1209/2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό ...

Αριθμ. Α. 1209ΦΕΚ B’ 4099/23.09.2020Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που [...]

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 ...

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924ΦΕΚ B’3957/15.09.2020Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του [...]

Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα απόφαση αναφορικά με τους κανόνες τήρησης [...]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ