Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Επιστρεπτέες προκαταβολές

Καλημέρα σας, 
σχετικά με τις Επιστρεπτές Προκαταβολές που έχουν λάβει οι επιχειήσεις με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, ισχύει ότι όσοι ενισχύθηκαν με τον Κανόνα De Minimus δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;
Όσον αφορά εκείνους που ενισχύθηκαν με το Πλαίσιο COVID τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι βεβαίωση περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και πιστοποιητικό περί μη τροποποιησεων από το ΓΕΜΗ, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
Επίσης οι Δ.Ο.Υ. δεν γνωρίζουν πως θα το παραλάβουν. Έχει δοθεί κάποια παράταση; Γνωρίζεται πως θα υποβληθούν;
Ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr