Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολόγηση Δώρων Γάμου

Καλημέρα σας
Σε σχέση με το παραπάνω ερώτημα και δεδομένου γεγονότος γάμου φίλου μου θα ήθελα να ενημερωθώ
1.Πώς φορολογούνται τα ποσά δώρων πού κατατίθεναι στους λογαριασμούς γαμπρού - νύφης
2.πως τα διακρίνουμε ????
3.Πώς υποβάλλονται (υπάρχει έντυπο ??? πηγαίνουμε δτη ΔΟΥ ???
4.Με ποιό τρόπο φορολογούνται
5.Ο γαμπρός υποβάλει και δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
6.Πώς αποδίδεται ο φόρος  και με ποιές προθεσμίες μετά τον γάμο???
Παρακαλώ για την γραπτή απάντηση σας σε όλα τα ερωτήματα  δεδομένου του ιδιόμορφου φόρου πού πολλοί δεν τον γνωρίζου πώς αποφυγή εκπλήξεων
Με Εκτίμηση
Κώστας Βέλλιος

  • 3 Απαντήσεις

Υπάρχει περίπτωση να έχω απάντηση στο ερώτημα για φορολόγηση δώρων γάμου εχει σταλεί το ερώτημα εδω και 20 ημέρες

Φορολογία Κεφαλαίου + ΠΟΛ1033/2013 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
Φορολογία κεφαλαίου
Α'κατηγορία συγγένεια 10%παρακράτηση
Β'κατηγορία συγγένεια 20% παρακράτηση
Γ'κατηγορία συγγένεια 40% παρακράτηση

Φορολογία εισοδήματος 
Για να χρησιμοποιηθούν τα ποσά για κάλυψη τεκμηρών υποβάλεται δήλωση δωρεάς και αποδίδεται ο φόρος.


Η καλύτερη λύση: Φ Α Κ Ε Λ Α Κ Ι 
Εκτός αν κάονται γοα κάλυψη τεκμηρίωνν...

Για το ερώτημα αυτό παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Α. Αρχικά σημειώνουμε ότι για το θέμα αυτό δεν υπάρχει σαφής θέση της φορολογικής διοίκησης και κατ΄ έθιμον δεν αναζητούνται από τις ελεγκτικές αρχές δηλώσεις και εμφάνιση των ποσών των δώρων γάμου.
Τα δώρα γάμου δεν αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αλλά του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001), δεδομένου ότι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
Με αυτό το σκεπτικό στην Εγκύκλιο ΠΟΛ.1033/2013 για την δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας και ποσών που υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναφέρονται τα εξής: «Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου- δώρα γάμου, ο ισχυρισμός αυτός, ως θέμα πραγματικό, εξετάζεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή και το βάρος της απόδειξης το φέρει ο δικαιούχος του εμβάσματος προσκομίζοντας κάθε νόμιμο μέσο π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου και αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, για διάστημα μέχρι δύο μηνών πριν και ενός μήνα μετά την τέλεση του γάμου. Τούτο βεβαίως δεν αποκλείει τον έλεγχο για την τυχόν επιβολή φόρου δωρεάς. Σχετ. ΠΟΛ. 1033/21-2-2013»


Β. Ειδικότερα  γενικά ως προς τις δωρεές σημειώνουμε ότι στο άρθρο 34 του ν. 2961/2001 (Κώδικας Κληρονομιών Δωρεών) αναφέρονται τα εξής:
"Α. Κτήση αιτία δωρεάς
1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι:
α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο."
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ίδιου νόμου: "1. Υπόχρεος στο φόρο είναι ο δωρεοδόχος ή το τέκνο."
Επιπλέον, στο άρθρο 44 σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου, αναφέρεται ότι: "2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία."
 
Γ.  Σε κάθε περίπτωση δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι το θέμα των δώρων γάμου πρέπει να εξεταστεί από τη φορολογική διοίκηση και να δοθεί λύση με διάταξη νόμου που να συμβαδίζει με το εθιμικό «δίκαιο», τον θεσμό της οικογένειας και της συνταγματικής προστασίας αυτής, καθώς και των κοινωνικών εθίμων και ηθών που έχουμε ως χώρα.
Η προσωπική μου άποψη είναι  πως τα δώρα γάμου πρέπει ρητά να αναφερθούν στα απαλλασσόμενα ποσά δωρεών, γιατί αφενός αυτό εφαρμόζεται εθιμικά πάντοτε και αφετέρου δεν υπάρχουν όλα τα τυπικά στοιχεία της δωρεάς, που ως πράξη θέλει επισήμως να συμβάλλονται δύο πρόσωπα με τα πλήρη αυτών στοιχεία, και βεβαίως αμφιβάλλω εάν εμπίπτουν τα δώρα γάμου στους ορισμούς της δωρεάς κατά τα άρθρα 496-512 του Αστικού Κώδικα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση