Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δήλωση σύνταξης στο Ε1

Καλησπέρα, έκανα αίτηση για συνταξιοδότηση τον Νοέμβριο του 2021. Έκτοτε λαμβάνω ένα μέρος της τελικής σύνταξης με την μορφή προσωρινής. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης θα μου καταβληθούν και τα εναπομείναντα ποσά αναδρομικά για τους μήνες του 2021(η διαφορά μεταξύ τελικού ποσού και προσωρινής σύνταξης). Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν με την μορφή τροποποιητικής δήλωσης στο έτος 2021; Έχω υποβάλει ήδη την φορολογική δήλωση του 2021. Εάν δεν τα λάβω ως το τέλος της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων πότε θα πρέπει να κάνω την τροποποιητική ώστε να μην μου καταλογιστεί πρόστιμο για την τροποποιητική δήλωση; Εάν κάνω τροποποιητική ως την λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων δεν υπάρχει πρόστιμο, σωστά;
ευχαριστώ πολύ

  • 1 Απάντηση

Κατά κανόνα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά, χωρίς κυρώσεις, μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου παρέχει ο φορέας τη σχετική βεβαίωση. 

Για παράδειγμα, στη φετινή απόφαση Α. 1034/2022 αναφέρεται σχετικώς ότι "οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων".

iltsou 13/05/2022 22:04:34

Ευχαριστώ πολύ! Κάνοντας την τροποποιητική πως αντιλαμβάνεται το σύστημα ότι πρόκειται για αναδρομικά ώστε να μην καταλογίσει το πρόστιμο;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση