Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Οδοντοτεχνίτες Πρόσληψη

Ενδιαφέρεται εταιρία μας, να προσλάβει Οδοντοτεχνίτη ή β. Οδοντοτεχνίτη με μερική απασχόληση και δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά σε τι καθεστώ εντάσσεται η συγκεκριμένη κατηγορία (εργάτης, εργατοτεχνίτης υπάλληλος) και ποια είναι τα κατώτατα όρια ημερομισθίων ή και μισθών.

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Η παρακάτω ιδιότητα έχει χαρακτηριστεί ως υπαλληλική με δικαστική απόφαση
οδοντοτεχνίτης (μον.πρωτ.αθηνών 2310/1972 , πρωτ. αθηνων 588/1957, πρωτ. αθηνων 3602/1946)

Για την ειδικότητα βοηθός οδοντοτεχνίτη η άποψη μου είναι οτι εφόσον δεν έχει πτυχίο στην κατοχή του δύναται να χαρακτηριστεί και ως εργάτης τουλάχιστον μέχρι την λήψη του

Τα κατώτατα μισθολογικά όρια ακολουθούν τα όρια της ΣΣΕ καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας σε ισχύη

Σας ευχαριστώ πολύ για την απόκρισή σας, και την αμεσότητά σας. Εάν υπάρχει και κάποια διαφορετική άποψη θα εκτιμούσα να κατατεθεί εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση