Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

Καλησπέρα σας,

Σας αποστέλλω το παρον γιατί θα ήθελα την βοήθεια σας. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: 

  • Η αδερφή μου έφυγε από την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2017(άρα πιθανόν για το 2017 να μη θεωρείται φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ γιατί δεν είχε συμπληρώσει 180+ ημέρες εκεί). 
  • Από τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε να εργάζεται(εώς το Σεπτέμβριο πρακτική-δεν νομίζω να παίζει ρόλο-και μετά κανονικά).
  • Έως τώρα δεν έχει γίνει μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού και έχει κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα για τα εισοδήματα μόνο που έχει στην Ελλάδα(κάτι τόκους 20 λεπτά και κάτι τέτοια)από τα έτη 2017,2018,2019.
  • Το εισόδημα της στις ΗΠΑ το δήλωσε και το φορολογήθηκε εκεί, χωρίς όμως να δηλώσει τα εισοδήματα που είχε στην Ελλάδα(τους τόκους).

 Τα ερωτήματα που θέλω να θέσεις είναι τα εξής: 
  • Για να μεταφερθεί από την ΔΟΥ Κορωπίου που ανήκει στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού τι δικαιολογιτικά χρειάζεται[αυτά που γνωρίζω εγώ είναι η φόρμα 6166 χωρίς apostille ή προξενική θεώρηση.Το μισθωτήριο της στις ΗΠΑ]?
  • Για την φόρμα 6166 χρειάζεται πρώτα να υποβάλλει την αίτηση 8802?
  • Θα έπρεπε να δηλώνει τους απειροελάχιστους τόκους που λαμβάνει στην Ελλάδα στις ΗΠΑ?
  • Για τα εισοδήματα των ετών 2018 και 2019 θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει πρόστιμο με βάση τα παρακάτω. Θα μπορούσατε να το επιβεβαιώσειτε?

Εάν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (π.χ. δεν έχει μεταφέρει την κατοικία του σε μη- συνεργάσιμο κράτος από τις 31.03.2011 έως τις 31.12.2013), είναι δυνατή η μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας από την τρέχουσα ημερομηνία, χωρίς την υποχρέωση να υποβληθούν, στη Δ.Ο.Υ. όπου ο φορολογούμενος εμφανίζεται ως κάτοικος Ελλάδας, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης για τα έτη που απέδειξε ότι ήταν κάτοικος εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα επειδή αποκτούσε εισόδημα στη χώρα μας και αποδείξει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να διενεργηθεί εκ νέου εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών ως φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά τα κρινόμενα έτη.
Εάν δεν αποδειχθεί από το φορολογούμενο ότι διαθέτει κατοικία ή διαμονή στην αλλοδαπή ή προκύψει ότι έχει την κατοικία ή τη διαμονή του στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις όπου θα περιλαμβάνεται το παγκόσμιο εισόδημά του, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης περί διπλής κατοικίας.
Σημειώνεται ότι αν ο φορολογούμενος αποκτούσε εισοδήματα στην Ελλάδα τα οποία δεν δήλωνε στο εξωτερικό – αν θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού – τότε ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνέπειες και κυρώσεις στο αλλοδαπό κράτος.
 Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα