Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

συντελεστής απόσβεσης ειχ αυτοκινήτων εταιρειών ενοικιάσεως αυτοκινήτων

ποιός είναι ο συντελεστής απόσβεσης  ειχ αυτοκινήτων εταιρειών ενοικιάσεως αυτοκινήτων που ισχύει ? 16% ή 20% ? ευχαριστώ,και θα παρακαλούσα για μία απάντηση το συντομότερο δυνατόν.

  • 2 Απαντήσεις

Τα επιβατικά αυτοκίνητα εντάσσονται στα "Μέσα μεταφοράς ατόμων" του Πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και αποσβένονται φορολογικά με συντελεστή 16%. Σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ. 1147/2018 η οποία αναφέρεται στην τελευταία τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση