Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ξεναγοί

Σήμερα , στην Ελλάδα , δραστηριοποιούνται περί τους 5000 Διπλ/χους Ξεναγούς ( εξαρτημένης εργασίας Ν 710/77). Κυρίως η ενημέρωση που έχουν είναι απο τα εκάστοτε τοπικά Σωματεία ( με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. )
Θέλω να ρωτήσω το εξής: Λόγω του εξαρτημένου της εργασίας όπως ορίζει ο 710/77 , ο ξεναγός αναλαμβάνει εργασία απο τουριστικό γραφείο ( απο το οποίο πρέπει να προσλαμβάνεται ανα ημέρα και να απολύεται όταν τελειώσει την υπηρεσία του. ) και βάσει νόμου εξ' όσων γνωρίζω πρέπει να ανακοινώνεται η πρόσληψη μέσω Εργάνη ( αυτό κάνουν μόνο 2 τουριστικά γραφεία στην Κρήτη) . 
Όμως εντός του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού ευρίσκονται ξεναγοί όπου αλιεύουν τουρίστες και ξεναγούν ιδιώτες ( χωρίς να παρεμβάλλεται τουριστικό γραφείο - εργοδότης). Αυτοί όλοι ισχυρίζονται ότι κόβουν απόδειξη τύπου Β΄ και αποδίδουν εισφορές ΙΚΑ στην Εθνική τράπεζα σε κάποιον λογαριασμό . Πως γίνεται όλοι αυτοί να είναι εξαρτημένης εργασίας εφόσον παρέχουν υπηρεσία ξενάγησης χωρίς να έχουν πρόσληψη απο κανέναν και αποδίδουν αποδείξεις χωρίς ΦΠΑ ( εννοείται ότι δεν κόβουν τίποτα , μιας και κανένας δεν ελέγχει...) Υπάρχει στον νόμο απόδειξη τύπου Β' για ξεναγούς που ουσιαστικά είναι αυτοαπασχολούμενοι με βάσει τον νόμο Κατρούγγαλου και θα έπρεπε να έχουν ΕΦΚΑ και να δίδουν αποδείξεις με ΦΠΑ? Δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει έναρξη στην Εφορία ? Ποιος θα ήταν αρμόδιος σε τέτοια περίπτωση να διενεργήσει έλεγχο? Έχετε κάποια ενημέρωση?

  • 5 Απαντήσεις

Σύμφωνα με τα όσα αποκόμισα ρωτώντας τις υπηρεσίες και τα Υπουργεία , ισχύουν τα παρακάτω:Ο ξεναγός είναι επάγγελμα εξαρτημένης εργασίας , εφόσον συμβάλλεται με τουριστικά γραφεία ( όπως αναφέρει και η σύμβαση που υπογράφουν με τους πράκτορες ), και για να γίνεται σωστά η διαδικασία θα πρέπει να ανακοινώνεται η πρόσληψη και η απόλυση , μέσω Εργανη.  Εφόσον ο ξεναγός ευρίσκεται σε ελεύθερο χώρο  και αναλαμβάνει υπηρεσίες ξενάγησης απο ιδιώτες , θα πρέπει να έχει έναρξη στην Εφορία , λογαριασμό στην τράπεζα και μηχάνημα αποδοχής πιστωτικών καρτών (pos). Δεν υπάρχει εξαίρεση στον νόμο Κατρούγγαλου για τους ξεναγούς ( υπάρχουν είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε εργαζόμενοι εξαρτημένης εργασίας) , και με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει οι αποδείξεις που παρέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξεναγοί να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% όταν απευθύνονται σε ιδιώτες και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με 24% όταν συνεργάζονται με τουριστικό γραφείο . 

Η διαδικασία πρόσληψης μέσω Εργάνη διασφαλίζει τον ξεναγό εξαρτημένης εργασίας , σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή και θανάτου ( για να μην κάνουν οι εργοδότες ότι δεν σας ξέρουν μετά) . Μετά τα ατυχήματα που είχαν συνάδελφοι ( και δεν έλαβαν τίποτα  απο τους εργοδότες τα παλαιότερα χρόνια ) απορώ πως κανένας δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες για τήρηση της πρόσληψης.  

Παρακάτω σας παραθέτω την απάντηση του υπουργείου Εργασίας , όπως μου αποστάλει κατόπιν ερωτήματός μου .  Επίσης απαντήσεις έλαβα και απο τα υπόλοιπα υποργεία και αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
Αρμόδιος για ελέγχους είναι ο επόπτης εργασίας ( για της προσλήψεις ) και η εφορία , ΣΔΟΕ κτλ ( για τους παρέχοντες ελευθέριο επάγγελμα χωρίς έναρξη  και τις απαραίτητες προυποθέσεις -  pos κτλ) . Επίσης αρμόδιος είναι και ο Εισαγγελέας υπηρεσίας . 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω  όσους με έβρισαν χυδαία , εντός αρχαιολογικού χώρου και μπροστά σε πελάτες , ξεπερνώντας κάθε όριο ανοχής . Εαν μη τι άλλο θυμάμαι ότι η συνδικαλιστική δράση , πρέπει να έχει να κάνει με την προστασία των εργαζομένων και όχι με την προφύλαξη των παρανομούντων . Υπάρχει τρόπος να εργάζονται όλοι νόμιμα και τίμια . 
Προσφεύγω στην δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της τιμής , της υπόληψης μου  και της επαγγελματικής μου υπόστασης . 


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, στο πλαίσιο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Α) Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 651, 653 του Αστικού Κώδικα και 6 Α.Ν. 765/43, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 του Εισαγ. Νόμου Α. Κ., προκύπτει ότι: σύμβαση μισθώσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας επί της οποίας και μόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας υπάρχει όταν κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εργοδότης - μισθωτός) υποχρεούται ο μισθωτός να παρέχει την εργασία του αυτοπροσώπως στον εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού - προσδιορισμού και καταβολής αυτού χωρίς περαιτέρω ευθύνη αυτού (μισθωτού) για την επίτευξη ορισμένου δι’ αυτής αποτελέσματος, υποκείμενος κατά την εκτέλεσή της σε νομική και προσωπική εξάρτηση έναντι του εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής της, μέσα στα νόμιμα ή συμβατικά πλαίσια,  κατά τρόπο δεσμευτικό για τον μισθωτό, δίνοντας σ’ αυτόν τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτό εντολές και οδηγίες τις οποίες είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί και εκτελεί, ως και με το δικαίωμα να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση συμμορφώσεως του μισθωτού προς αυτές και της επιμέρους εν γένει εκτέλεσης της εργασίας που του ανατέθηκε.  Κύριος λοιπόν σκοπός της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας είναι η παροχή εργασίας αυτή καθ’ αυτή και σε αυτή καθ’ αυτή αποβλέπουν οι συμβαλλόμενοι (Α.Π. 45/2010 – 473/94 – 329/90 – 1365/90 – 706/90 – 1822/90 – 1984/90 – 355/90 –  278/89 – 602/88 – 333/88 – 1858/88 –  1871/88 –122/87  – 1898/87 – 767/87 – ΟΛ. Α.Π. 19/87 – Α.Π. 460/86 – 740/84 – 1396/82 – 827/82 – 882/82 – 646/82 –74/79 – 526/71 κ.λ.π.).
Η σύμβαση μισθώσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας δεν αποβάλλει τον χαρακτήρα της ως τοιαύτης και όταν ο μισθωτός κατά την εκτέλεση της ανατεθείσας σ’ αυτόν εργασίας αναπτύσσει μεν πρωτοβουλίες ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, που πολλές φορές θεωρούνται αυτονόητες λόγω των γνώσεων του και ενδείκνυνται από την φύση της εργασίας και την ιδιότητα του μισθωτού και οι οποίες ενίοτε δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον εργοδότη, υποχρεούται όμως να ακολουθεί τις οδηγίες και τις εντολές του εργοδότη, ως προς  το χρόνο και τον τόπο παροχής αυτής, ήτοι να τελεί στη διάθεση του εργοδότη, καθ’ όλη τη συμβατική ή νόμιμη διάρκεια της εργασίας και στον τόπο που υποδεικνύει ως κατάλληλο ο εργοδότης του τελευταίου  δικαιούμενου να ασκεί έλεγχο για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. Ομοίως, δεν έχει σημασία για τον χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης παροχής εργασίας ως σύμβασης  εξαρτημένης εργασίας εάν η εργασία παρέχεται μέσα στους χώρους της επαγγελματικής εγκατάστασης του εργοδότη (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο) ή  εκτός αυτών  (Εφ. Θεσ/κης 1093/94  – Α.Π. 868/89 – 1855/88 – 107/87 – 525/87 –  914/87 –  893/86 – 460/86 – 669/85 – Μ.Π.Θ. 1116/85 – Α.Π. 1457/84 – 74/79 – 528/71 –707/71 – Μ. Πρ. Ηρ. 1572/71 –Εφ. Αθ. 4291/70 – Α.Π. 69/65).
Επίσης σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να συναφθεί και από ανεξάρτητο επαγγελματία, αφού δεν απαιτείται να παρέχεται αυτή κατά κύριο επάγγελμα (Α.Π. 460/86 – 597/73). Δεν έχει σημασία για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης παροχής εργασίας ως εξαρτημένης το γεγονός  της κατάταξης των αμοιβών του εργαζόμενου στη φορολογική τάξη των εισοδημάτων εξ’ ελευθεριών επαγγελμάτων αφού με τις σχετικές διατάξεις σκοπείται απλώς η συστηματοποίηση της φορολογικής μεταχείρισης συγκεκριμένης φορολογητέας ύλης και όχι ο αναγκαστικός προκαθορισμός της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Εφ. Αθ. 6368/89 – 1558/82) ούτε και το γεγονός ότι ο μισθωτός για την πληρωμή του μισθού του εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Μ. Πρωτ. Αθηνών 113/2012 – Α.Π. 1808/2011 – Μον. Πρωτ. Αθ. 1835/2010 – Α.Π. 43/1997 – Μ.Π.Θ. 10545/1996). Τέλος, η ασφαλιστική υπαγωγή του μισθωτού λαμβάνεται υπόψη από μερικές αποφάσεις ως στοιχείο που υποδηλώνει το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης σε συνδυασμό όμως πάντα με άλλα πραγματικά περιστατικά χωρίς εν τούτοις να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό της αφού πρόκειται για πρόσθετο κριτήριο που  δεν έχει σχέση με τους όρους και τις συνθήκες παροχής εργασίας (Α.Π. 223/2011 – Α.Π. 71/2010 – Μον. Πρωτ. Αθ. 1835/2010 – Α.Π. 43/1997 – Μ.Π.Θ. 10545/1996 –  Εφ. Πειραιώς 994/1995 – Εφ. Θρακ. 604/1992 – Μ. Π. Αθηνών 2603/1986 – Α.Π. 24/1984 – Εφ. Θεσσ. 166/1984 – Α.Π. 1396/1982 – Α.Π. 995/1975 –  M.Π. Θεσσ. 157/1972).
 
B) Σύμβαση μισθώσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν σε μία σχέση εργασίας ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, χωρίς όμως να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τα στοιχεία εξαρτήσεως.
Ειδικότερα ο φορέας της εργασίας διατηρεί πρωτοβουλία και ελευθερία ενέργειας καθορίζοντας ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του, δηλαδή τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής, μη υποκείμενος στον έλεγχο, στην εποπτεία και στην εξάρτηση του εργοδότου ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας που του έχει ανατεθεί χωρίς όμως και στην σύμβαση αυτή να αποκλείεται κάποια χαλαρή εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη (Α.Π. 312/2011 – Α.Π. 45/2010 – Ολ. Α.Π. 28/2005 – Α.Π. 329/1990 –  Α.Π. 869/1989 – Α.Π.1855/1988 – Α.Π. 333/1988 – Α.Π. 1898/1987 – Α.Π. 1586/1987 –  Α.Π. 800/1987 – Μ.Π. Αθ. 2583/1986 – Α.Π. 669/1985 – Π. Π. ΚΑΛ. 62/1984 – Α.Π. 1095/1983 – Α.Π. 1396/1982 – Α.Π.1337/1977 – Α.Π. 360/1969   κ.λ.π.).
 
Γ) Σύμβαση μισθώσεως έργου (εργολαβία) υπάρχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ. Ε.Π. Α.Κ., όταν αναλαμβάνει κάποιος (εργολάβος) να κατασκευάσει, να εκτελέσει ή να φέρει σε πέρας και παραδώσει με αμοιβή ένα έργο, που αποτελεί το προϊόν της εργασίας του, αδιαφόρως του χρόνου που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό, ώστε μετά το τέλος της εκτέλεσης του να μη δεσμεύεται  πλέον έναντι του αντισυμβαλλομένου του (εργοδότη), αλλά να υποχρεούται στην παράδοση αυτού και χωρίς να έχει υποχρέωση, όπως κατά την εκτέλεση του έργου, να συμμορφώνεται με τις εντολές και τις οδηγίες του εργοδότη, ευθυνόμενος όμως έναντι αυτού για τυχόν υφιστάμενα ελαττώματα του έργου. Αντικείμενο δηλαδή της σύμβασης αυτής είναι το αποτέλεσμα της εργασίας και όχι η εργασία καθεαυτή, καθ’ όλο το χρόνο της εκτέλεσης του έργου. Στη σύμβαση αυτή ο εργολάβος ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και με δικό του κίνδυνο και έχει αυτός την ευθύνη της οργάνωσης της εργασίας για την επίτευξη του αποτελέσματος (έργου), τη δε εργασία μπορεί να εκτελέσει είτε ο ίδιος  είτε άλλος που αυτός προσλαμβάνει, ενώ ο συμβατικός δεσμός τερματίζεται, συνήθως όταν πραγματοποιείται το τελικό αποτέλεσμα (Καρακατσάνης: Εργατικό Δίκαιο Τόμος Α΄ σελ. 97 – Κουκιάδης: Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Συμβάσεις σελ. 243 – Α.Π. 1229/2012 – 223/2011 – 1672/2010 – 71/2010 – Α.Π. 588/73 –  218/74 – 755/87 –1457/84 – 363/83 – Εφ. Αθ. 4291/70 – Εφ. Αθ. 2861/72 – Εφ. Αθ. 7726/73 – Π. Θηβ. 49/61 και 7/91 –  Α.Π.122/77 – 799/78 – 1337/77 κ.λ.π.).
 
Δ) Η Α.Π. 800/1995 έκρινε ότι καταρτίστηκαν αλλεπάλληλες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στην περίπτωση ξεναγού με άδεια άσκησης επαγγέλματος και δελτίο ταυτότητας από τον Ε.Ο.Τ., ο οποίος εκαλείτο από τουριστικό γραφείο για την ξενάγηση των πελατών της, όταν αυτός γνώριζε τη γλώσσα της ομάδας που θα ξεναγούσε και δεν είχε προγραμματίσει στο χρονικό αυτό διάστημα άλλη ξενάγηση για λογαριασμό άλλου τουριστικού γραφείου ή ομάδας τουριστών. Εν προκειμένω, ο ξεναγός είχε την υποχρέωση να ακολουθεί το εκάστοτε πρόγραμμα της επιχείρησης, με το οποίο προσδιοριζόταν ο χρόνος αναχώρησης, το δρομολόγιο προορισμού και επανόδου, ο τόπος μετάβασης, ο χώρος ξενάγησης, εμμέσως δε και το περιεχόμενο της προσφερόμενης εργασίας, εφόσον εκ του τόπου προορισμού εξήγετο και το είδος και ή φύση των πληροφοριών ή η επίδειξη τουριστικών μνημείων. Το δικαστήριο έκρινε ότι το τουριστικό γραφείο ασκούσε άμεση εποπτεία και συνεχή έλεγχο επί της εργασίας του ξεναγού, ο οποίος όφειλε να τηρεί πιστώς το πρόγραμμα και τις γενικές οδηγίες και δεν είχε το δικαίωμα να μεταβάλει τον τόπο και χρόνο της προγραμματισμένης εκδρομής. Βεβαίως, ο τρόπος και η μέθοδος έκφρασης επιλεγόταν αποκλειστικά από τον ξεναγό, ο οποίος, ως εκ της πείρας του, είχε αποκτήσει ιδιάζουσα ικανότητα και μπορούσε να ξεναγεί σε διάφορες γλώσσες. Οσάκις επρόκειτο να προσφέρει εργασία, ειδοποιείτο εγκαίρως, προσήρχετο στο τουριστικό γραφείο  από όπου ελάμβανε ο πρόγραμμα και τις γενικές οδηγίες. Αμειβόταν κατά τη γενόμενη μεταξύ τους συμφωνία, με συμφωνηθείσα αμοιβή υπέρτερη της νομίμου, μόνο για τις ημέρες για τις οποίες παρείχε εργασία.
Ομοίως, η Α.Π. 1365/1995 έκρινε ότι η σύμβαση εργασίας ξεναγού ο οποίος πραγματοποιούσε εκδρομές τουριστών σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη θεωρείται εξαρτημένης εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξεναγός υποχρεούτο να συμμορφώνεται προς το εκτασσόμενο από τον εργοδότη (τουριστικό γραφείο) πρόγραμμα εκδρομής, δηλαδή να πραγματοποιεί την εκδρομή, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δόθηκαν, σε ορισμένο τόπο και να επιμεληθεί να διαρκέσει ορισμένο χρόνο, μη έχοντας το δικαίωμα να καθορίζει, κατά την κρίση του, τον τόπο της εκδρομής και το χρόνο  αυτής, το δε περιστατικό ότι μη έχοντας σχετικές οδηγίες του εργοδότη καθόριζε ο ίδιος τα διαλείμματα και τις σταθμεύσεις προς ανάπαυση των τουριστών δεν είναι στοιχείο που άγει στο χαρακτηρισμό της συμβάσεως ως ανεξάρτητων υπηρεσιών, γιατί ο εργοδότης άφησε την ευχέρεια αυτή στον ξεναγό, μη κωλυόμενος από τη σύμβαση να προσδιορίσει και το χρόνο των διαλειμμάτων και σταθμεύσεων, η δε ευχέρεια την οποία είχε ο τελευταίος να προσδιορίζει τον τρόπο της ξενάγησης, δεν είναι επίσης στοιχείο που μπορεί να χαρακτηρίσει τη σύμβαση ως ανεξάρτητων  υπηρεσιών, αφού την ευχέρεια αυτή έχει, λόγω της φύσεως της εργασίας, και ο μισθωτός επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας.
 
Άλλωστε, ο χαρακτηρισμός μιας συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ως συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου αποτελεί έργο του Δικαστηρίου, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις εκείνες που διάφοροι τυπικοί ή ουσιαστικοί Νόμοι καθορίζουν ευθέως τη μορφή απασχόλησης σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (Α.Π. 1192/1991). Το άρθρο 37 του Ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91) ορίζει ότι: «Ξεναγοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού και συμβάλλονται με τουριστικά ταξιδιωτικά γραφεία, με μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα ή με τα παραρτήματα πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν, συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας ως προς τις σχέσεις τους με τους εργοδότες τους». Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 1597/2011 (Β΄ 108) «Το άρθρο 37 του Ν. 1545/1985 δεν εφαρμόζεται σε ξεναγούς, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν υπηρεσίες στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τον τίτλο II του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α’ 78)».
 
Το Δικαστήριο, πάντως, δεν δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει σε αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη, δεδομένου ότι η έννοια της εξάρτησης είναι έννοια νομική. Αποφασιστική σημασία έχει η συνολική εικόνα της δραστηριότητας, από την εκτίμηση της οποίας και εξαρτάται η κρίση για το ποια στοιχεία υπερέχουν, αυτά της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ή εκείνα της συμβάσεως έργου. Το Δικαστήριο για να κρίνει θα λάβει υπόψη του το σύνολο του περιεχομένου της καθώς και τους όρους και τις πραγματικές συνθήκες και περιστατικά κάτω από τα οποία λειτούργησε η εργασιακή σχέση, αφού ληφθούν υπόψη η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη καθώς και το άρθρο 173 του Α.Κ. (Α.Π. 1229/2012 – 312/2011 – 223/2011 – 71/2010 – Ολ. Α.Π. 28/2005 – Μ. Π. Λαρ. 156/1993 – Α.Π.  5048/1992 – 754/1991 – 9852/1989 – Εφ. Αθ. 15364/1988 – Α.Π. 1381/1987 – 81/1987 – 82/1987 – 103/1980 – 1199/1979 – 629/1979 – 2389/1978 –  985/1974 – 451/1959 κ.λ.π.).
Το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει την συμμόρφωση του εργαζομένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντιστοίχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης εξάρτησης, η οποία, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από την συνδρομή όλων ή των περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, διότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτημένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλ. η σώρευση περισσοτέρων ενδείξεων δέσμευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό, δηλ. η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον υποβαλλόμενο σ` αυτήν εργαζόμενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία από το εργατικό δίκαιο (Α.Π. 312/2011, Α.Π. 466/2010). 
 
Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν. 2874/2000 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κάθε εργοδότης ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού νόμου, υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στην εν λόγω ρύθμιση, και αφορούν τον καθένα από τους μισθωτούς πού απασχολούνται στην επιχείρηση αυτή.
Η ανωτέρω διάταξη τελεί συνδυαστικά  με την υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, από 01/03/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τους εργοδότες, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, μεταξύ των οποίων και το έντυπο Ε4 που αφορά τον  ετήσιο πίνακα προσωπικού για τους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ. αριθμ. 28153/126/30-08-2013 (ΦΕΚ 2163 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικά με την αρ.πρ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ 2390 Β΄) όμοια Απόφαση και εκ νέου με την αριθμ. οικ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ 3456 Β’) όμοια Απόφαση, αναφορικά με τον επανακαθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε. και του Ο.Α.Ε.Δ., προβλέπεται ότι: «Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παρ. α΄ της παρούσης, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα (όπως η αναγγελία πρόσληψης (Ε3), ο πίνακας προσωπικού (Ε4), η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5) κ.λ.π)  με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε11), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων».
 
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθίσταται εμφανές ότι κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να καταγράφει στις καταστάσεις προσωπικού εργαζόμενους που απασχολεί («μισθωτούς»), οι οποίοι συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Αρ. Πάγου 1462/80 κ.τ.λ.).

Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985 (διατάξεις υπουργείου εργασίας) ορίζεται ότι οι ξεναγοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος και συμβάλλονται με τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα ή με παραρτήματα - πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους, αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και συνεπώς δεν υποχρεούνται σε έκδοση παραστατικών και στην τήρηση βιβλίων που προβλέπουν τα ΕΛΠ. Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1072/2015.
Όταν οι ξεναγοί αναλαμβάνουν ελεύθερη ξενάγηση και πληρώνονται από τους ιδιώτες, τότε έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων.  

Τα 58 νέα επαγγέλματα που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS Προθεσμία τριών μηνών από σήμερα να εγκαταστήσουν αυτόματα μηχανήματα (POS) για συναλλαγές με κάρτες, παρέχεται σε 58 νέες κατηγορίες επαγγελματιών. Αυτό προβλέπεται σε κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ Παπαδημητρίου και της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπαντάτσιου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται μεταξύ άλλων για όσους ασχολούνται με ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, ξυλουργικές εργασίες, χρωματισμούς και επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, υπηρεσίες μετακόμισης, καθαρισμό κτιρίων, επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων αλλά και μεστικά γραφεία ακινήτων ακόμη και γραφεία κηδειών.

Στην απόφαση προβλέπεται ότι όσοι από τους υπόχρεους αυτούς κάνουν έναρξη εργασιών κατά τον τελευταίο μήνα της λήξης της προθεσμίας, θα έχουν συνολική προθεσμία 4 μηνών για την εγκατάσταση POS. Όσοι κάνουν έναρξη εργασιών μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, θα πρέπει να τοποθετούν POS μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη.

Αναλυτικά οι 58 κατηγορίες επαγγελμάτων (και οι αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) παρουσιάζονται στον πίνακα:

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
43.29 Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 'Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 'Αλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 'Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτυου
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 'Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 'Αλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 'Αλλες υπηρεσίες εστίασης
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
79.90 'Αλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.30 Δραστηριότητες έρευνας
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 'Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 'Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.19 'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
79.9 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συ-
ναφείς δραστηριότητες
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

79.90.1 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.11 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
79.90.12 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.2 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.20 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.3 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
79.90.31 Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας
και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

Απόκτηση POS μέχρι 11 Μαρτίου 2018 – Υπόχρεοι, εξαιρέσεις, πρόστιμο μη συμμόρφωσης Με αφορμή την προθεσμία της απόκτησης POS και τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΣΕΕ για το θέμα, υπενθυμίζουμε ότι με την υπ΄ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ορίζεται ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής οι οποίοι υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και κατ΄ επέκταση υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές μέσω καρτών.Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ΄ αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4446/2016 και της υπ΄αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (1) (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (2) (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS). Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο Ν. 3862/2010 (A΄ 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.(1) Τετραμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας - εκδότρια τράπεζα - αποδέκτρια τράπεζα - έμπορος): σύστημα καρτών πληρωμής στο οποίο οι πράξεις πληρωμών με κάρτα πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμών ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμών δικαιούχου πληρωμής μέσω της διαμεσολάβησης του συστήματος, ενός εκδότη (από την πλευρά του πληρωτή) και ενός αποδέκτη (από την πλευρά του δικαιούχου πληρωμής).(2) Τριμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας - σύστημα αποδοχής και έκδοσης - έμπορος): ένα σύστημα καρτών πληρωμής στο οποίο το ίδιο το σύστημα παρέχει υπηρεσίες απόκτησης και έκδοσης και οι πράξεις πληρωμής με κάρτα πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμής ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμής ενός δικαιούχου πληρωμής στο πλαίσιο του συστήματος. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμής αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση μέσων πληρωμής με κάρτα ή την αποδοχή πράξεων πληρωμών με κάρτα, ή και τα δύο, ή εκδίδει μέσα πληρωμής με κάρτα με εταίρο του ίδιου εμπορικού σήματος ή μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμής. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΗ προθεσμία συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής ορίζεται σε τρεις (3) μήνεςαπό τη δημοσίευση της υπ΄αριθμ. 133473 (Β΄ 4309) – η οποία συμπλήρωσε την 452312/2017, δηλαδή στις 11 Μαρτίου 2018.Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018, έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 2018.Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΟ καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της υπ΄αριθμ. 45231/2017 υπουργικής απόφασης και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα. Τέτοιοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες (Αρ. Πρωτ.: 83942/27-7-2017).Σημειώνεται ότι η πλέον πρόσφατη απόφαση για το θέμα είναι η Αρ.Πρωτ.: 6030/18-1-2018που ορίζει ότι ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 83942/27-07-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδηγίες εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 (Α΄ 240)"».ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ    ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ33.12Επισκευή μηχανημάτων33.13Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού33.14Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού33.20Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού35.11Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος35.12Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος35.13Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος35.14Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος35.21Παραγωγή φυσικού αερίου35.22Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών35.23Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών36.00Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού41.10Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων41.20Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη43.21Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις43.22Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης43.29`Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις43.31Επιχρίσεις κονιαμάτων43.32Ξυλουργικές εργασίες43.33Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων43.34Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων43.39`Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος43.91Δραστηριότητες κατασκευής στεγών43.99`Αλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.45.11Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων45.19Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων45.20Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων45.32Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα45.40Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους47.21Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.22Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα47.23Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.24Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα   ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ47.25Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.26Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.30Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.41Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.42Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.43Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.52Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.53Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα47.54Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.59Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.61Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.62Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.63Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.64Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.65Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα47.71Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.73Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)47.74Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.76Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.78`Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.79Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα47.91Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου49.10Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών49.31Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών49.39`Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.49.42Υπηρεσίες μετακόμισης50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών50.30Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών51.10Αεροπορικές μεταφορές επιβατών52.21Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές52.22Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές52.23Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές52.24Διακίνηση φορτίων52.29`Αλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα55.90`Αλλα καταλύματα56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις56.29`Αλλες υπηρεσίες εστίασης56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών  ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών61.10Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες61.20Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες61.30Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες62.01Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων65.12Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής68.20Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων68.31Μεσιτικά γραφεία ακινήτων68.32Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης69.10Νομικές δραστηριότητες69.20Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου• παροχή φορολογικών συμβουλών71.11Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων71.12Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών74.20Φωτογραφικές δραστηριότητες75.00Κτηνιατρικές δραστηριότητες77.11Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων77.12Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών79.90`Αλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες80.30Δραστηριότητες έρευνας81.21Γενικός καθαρισμός κτιρίων81.22`Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού81.29`Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού85.20Πρωτοβάθμια εκπαίδευση85.31Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση85.32Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση85.41Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση85.53Δραστηριότητες σχολών οδηγών85.59`Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.86.10Νοσοκομειακές δραστηριότητες86.21Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων86.22Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων86.23Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων86.90`Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας87.10Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος87.20Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών87.30Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία87.90`Αλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος88.10Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών91.02Δραστηριότητες μουσείων  ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής93.19`Αλλες αθλητικές δραστηριότητες93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων93.29`Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας95.11Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού95.12Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας95.21Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης95.22Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου95.24Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης95.25Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων96.01Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων96.02Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής96.03Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία    Επιπλέον, η ΕΣΕΕ, στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπεται ήδη πρόστιμο 1.500 €, το οποίο μειώνεται στο μισό εφόσον πληρωθεί εντός μηνός από την επιβολή του.Με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς τη σαφή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής και την ευκρινή αναγραφή της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, η ΕΣΕΕ διαθέτει δωρεάν προς τις επιχειρήσεις σχετικό γράφημα «ανακοίνωσης προσθήκης-ταμείου», όπου αναγράφεται ότι το κατάστημα διαθέτει τερματικό αποδοχής καρτών POS.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση