Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπόχρεοι υποβολής κατάστασης λογιστικών διαφορών

Υποχρέωση υποβολής κατάστασης λογιστικών διαφορών έχουν και οι επιχειρήσεις που δεν εμφάνισαν λογιστικές διαφορές στην δήλωση οικ. έτους 2011, αλλά έχουν μόνο π.χ. αποδώσει Φ.Π.Α. ή μόνο παρακρατούμενους φόρους ?

  • 2 Απαντήσεις

Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά απ ' όλους τους επιτηδευματίες φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Αναλυτικά:
- απ' όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1113/2011
- απ' τους υποκείμενους σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, συμμετοχικές, αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν  επιχείρηση ή επάγγελμα), σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1054/2011
- απ' τους φορολογούμενους που ασκούν ατομική επιχείρηση, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1080/2011.

Σημειώνεται, ως προσθήκη στα παραπάνω, ότι σύμφωνα με τη νεότερη Εγκ. ΠΟΛ. 1235/24-11-2011 (Α 1 και 2), υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης  έχουν όλοι οι επιτηδευματίες και όλες οι εταιρίες που τηρούν βιβλία και  στοιχεία ενώ είναι υποχρεωτική η υποβολή κατάστασης αναμόρφωσης και για τις μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση