Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εισόδημα από υπεκμίσθωση χώρου γραφείου ατομικής επιχείρησης

Καλησπέρα.Έχω μισθωτήριο για το χώρο του γραφείου μου που χρησιμοποιώ ως έδρα της ατομικής μου επιχείρησης. Από τον Απρίλιο του 2017 έκανα υπεκμίσθωση (προβλέπεται στο μισθωτήριό) σε έναν συνάδελφο οικονομολόγο. Το ερώτημά  είναι αν θα πρέπει το εισόδημα από υπεκμίσθωση να καταχωρείται στα βιβλία της ατομικής μου επιχείρησης (έστω και πληροφοριακά), αν θα εμφανίζεται στη δήλωση ΦΠΑ, εάν κατα συνέπεια θα εμφανιστεί στο ε3 ή αν θα πρέπει να δηλωθεί μόνο με στο Ε2 με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος.Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,
Το άρθρο 35 του Ν.4172/2013 αναφέρει: "Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία". Στην ανάλυση επίσης του άρθρου 39, §1α γίνεται αναφορά και στην περίπτωση της υπεκμίσθωσης.
Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω άρθρα, στο άρθρο 47, §2 αναφέρεται: "Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες....................θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα".
Κατά συνέπεια επειδή δραστηριοποιείστε ατομικά, ως φυσικό πρόσωπο, το εισόδημα θα πρέπει να δηλωθεί στην τρέχουσα ΔΦΕ με ανάλογη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 καθώς στην περίπτωσή σας δεν αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα.

George D 13/07/2017 09:23:40

Εκ παραδρομής αναφέρθηκε η τρέχουσα ΔΦΕ. Θα δηλωθεί στην ΔΦΕ του Φορολογικού έτους 2017.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση