Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πίνακας 1 εντύπου ν και αρχείο μερισμάτων με απλογραφικά

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:κωδ.116 25000
                                                κωδ.119  3000
                                                 κωδ 016 22000
Φόρος δήλωσης έστω 5000.στον πινακα 1 μοιράζει 22000-5000=17000
Στο αρχείο μερισμάτων τι θα βάλω για δύο εταίρους  17000/2=8500
Ή 25000-5000=20000/2= 10000 για  κάθε ένα ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Δείτε σχετικά απάντησή μας σε προηγούμενη όμοια ερώτησή σας εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση