Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπλήρωση πίνακα 1 του εντύπου Ν απλογραφικά

Στον κωδ.116 κέρδη χρήσης 20000,00
Στον κωδ.119 προσωρινές διαφορές 3000,00
         κωδ.016 φορολογικά κέρδη 23000,00
          κωδ.455 μη εκπιπτομενες 3000,00
          κωδ.029 κέρδη φορολ.έτους 26000,00
θα ήθελα να ρωτήσω ποιά κέρδη μοιράζουμε στον πίνακα 1
ευχαριστώ.

  • 2 Απαντήσεις
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 12/07/2017 12:26:58

Συμφωνώ αλλά έχω κωδ.116 30.000,00 λογιστικά ,κωδ.119 -3.000,00 οπότε κωδ.016 27.000,00 τα οποία και μοιράζει είναι σωστό;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση