Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση

Καλημέρα,
η σύζυγος έχει με την αδελφη της (από 50% η καθεμία) ένα διαμέρισμα, στο οποίο διαμένει η αδελφή της. Θα πρέπει να δηλωθεί στο κωδ. 129 του Πίνακα 4Ε' του εντύπου Ε1 της δήλωσης μας τεκμαρτό εισόδημα από την παραχώρηση του 50% της οικίας από τη σύζυγο στην αδελφή ή επειδή ήδη η αδελφή κατέχει το 50% δεν χρειάζεται; Πως υπολογίζεται το τεκμαρτό αυτό εισόδημα; Είναι ίδια η τιμή ζώνης με την αντικειμενική αξία;
Θα άλλαζε η κατάσταση αν το 50% η σύζυγος το παραχωρούσε στη μητέρα της (δηλ. αν στο σπίτι έμενε η αδελφή της συζύγου και η μητέρα τους);
Επίσης η αδελφή μετακόμισε στο σπίτι αυτό στο 2ο εξάμηνο του 2010; Μπορεί να δηλωθεί ως δευτερεύουσα κατοικία; ή θα πρέπει να δηλωθεί για το 1ο εξάμηνο ως κύρια η παλαια κατοικία και για το 2ο εξάμηνο η νέα;
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Η αδελφή της συζύγου σας θα πρέπει να δηλώσει στον Πίνακα 5' ως κύρια κατοικία το διαμέρισμα στο οποίο κατοικεί. Θα διαγραμμίσει τον κωδικό 203 (Δωρεάν παραχωρούμενη οικία) και ως ποσοστό θα μπει το 100% αφού ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά το ποιος κατοικεί στην οικία και δε σχετίζεται με το ποιος είναι ιδιοκτήτης.
Για την παραχώρηση αυτή, η σύζυγος σας θα πρέπει να δηλώσει τεκμαρτό εισόδημα στον κωδ. 129 του Πίνακα 4Ε' του εντύπου Ε1.
Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994). Το εισόδημα που δηλώνεται στον κωδ. 129 του Πίνακα 4Ε' δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 3,5% ούτε ανώτερο από το 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που εκμισθώνεται και χρησιμοποιείται ως κατοικία. Για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δε μπορεί να είναι ανώτερο από το 4% της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της φορολογίας.
Εάν η σύζυγος παραχωρούσε το σπίτι στη μητέρα της (δηλ. αν στο σπίτι έμενε η αδελφή της συζύγου σας και η μητέρα τους), θα έπρεπε η μητέρα και η αδελφή της συζύγου να δηλώσουν το τεκμήριο κύριας κατοικίας (με ποσοστό 50% έκαστη) στον Πίνακα 5 του Ε1, αλλά η σύζυγος σας δε θα όφειλε να δηλώσει τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον το διαμέρισμα είναι μέχρι 200 τ.μ. Δείτε εδώ σχετική ερώτηση.
Τέλος, η αδελφή της συζύγου σας, εφόσον μετακόμισε στο σπίτι στο 2ο εξάμηνο του 2010, θα πρέπει να δηλώσει 2 κύριες κατοικίες για το 2010 από 6 μήνες η κάθε μία. Δείτε εδώ επίσης σχετική ερώτηση άλλου χρήστη του Forin.gr.
Για τα θέματα του προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία δείτε το άρθρο 22 και τα θέματα του στα βιβλία "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα" και "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση