Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώς δηλώνεται η επικαρπία και πώς η ψιλή κυριότητα ακινήτου?

Σ' ένα ακίνητο η μητέρα έχει την επικαρπία και το παιδί (ενήλικο) την ψιλή κυριότητα. Ποιός δηλώνει τί κι πού? Τα μισθώματα τα δηλώνει ο έχων την επικαρπία ή ο έχων την ψιλή κυριότητα? Και όταν συγκατοικούν σ' αυτό το ακίνητο ποιός έχει την ιδιοκατοίκηση? Σας ευχαριστώ και χρειάζομαι επειγόντως βοήθεια.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) το εισόδημα από ακίνητα αποκτάται από το πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα επικαρπίας επί οικοδομής. Επομένως, στην περίπτωση που αναφέρετε το εισόδημα από την  εκμίσθωση του ακινήτου θα δηλωθεί από τη μητέρα.
Αναφορικά με την ιδιοκατοίκηση στην οποία αναφέρεστε, σας υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση απαλλάσσεται από το φόρο. Για τους σκοπούς των ετησίων αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ως κύρια κατοικία θα δηλωθεί η οικία από τη μητέρα που έχει την επικαρπία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση