Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική δήλωση

Ο 12χρονος γιος μου παίρνει επίδομα αναπηρίας. Πρέπει να κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή όχι ;

  • 1 Απάντηση

Καλησπέρα,

Σύμφωνα με τις §2, 3β του άρθρ.11 του Ν.4172/2013 εξακολουθεί ο γιος σας να αποτελεί ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, καθώς το επίδομα αναπηρίας ανεξαρτήτως του ετησίου ύψους του, δε λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα των τυχόν λοιπών εισοδημάτων του ανήλικου, όπου αν αυτά υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ ετησίως, οδηγούν στην απώλεια της ιδιότητας του εξαρτώμενου μέλους, με συνέπεια την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και για τον ανήλικο.
Κατά συνέπεια αν τα τυχόν λοιπά εισοδήματα του γιου σας δεν υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ ή δεν υφίστανται καν, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση